UN PLANETA EXTRANY

2013-11-30 10:58

Desprès de l’estada en aquell petit planeta vaig treure unes conclusions:

-El que diuen els seus habitants i el que pensen sovint es molt diferent, i es clar això confon molt si pots llegir el pensament.

-Una part molt gran de la població d’aquest planeta està en condicions molt deplorables en quan a la seva manera de viure i les seves possibilitats de supervivència, en canvi una part mes petita viu en unes condicions molt favorables sense que sembli importar-li el que li passi a la resta.

-Les persones que dirigeixen aquest petit mon (el que seria en el meu planeta el consell de savis), no son savis ni molt menys, a mes prometen moltes coses per a el benefici de la població que ells ja saben que no podran complir, el mes paradoxal es que son escollits mitjançant votacions.

-Hi ha un sentiment de individualitat molt preocupant, sembla que la gran part no te la sensació de ser membre d’una espècie comuna, en quant que només tenen el sentiment de ells mateixos i res mes.

-Fa temps que molts d’ells saben que van encaminats a la destrucció del planeta, ja que tecnologia si tenen, però els que podrien fer alguna cosa miren a un altre banda.

-A les altres espècies amb les que comparteixen aquest mon les han aniquilat casi totalment per a el benefici propi, amb les meves dades he pogut comprovar que amb poc temps no quedarà cap mes espècie que la dominant.

-Tenen molta propensió a la violència i fan servir molts recursos a crear armes i a investigacions derivades de el seu afany de defensar-se els uns dels altres. Si fessin servir tots aquests recursos en procurar fer un planeta pacífic i molt mes equilibrat els hi aniria molt millor.

-Al seu favor he pogut veure que:

 

-Tenen una gran intel·ligència que podrien fer servir per coses útils pel be comú.

-També tenen  una gran capacitat d’organització.

-Moltes persones tenen un gran sentiment de bondat envers els altres que ben canalitzat es podria fer servir per millorar.

-L’espiritualitat tot i que no la tenen desenvolupada, cada cop sembla que mes espècimens van agafant consciencia.

-Al final he verificat que en aquest minúscul pedaç d’univers, poden obtenir els recursos necessaris per viure tots en conjunt (i dic tothom) harmònicament i amb unes condicions de vida igualitàries per tots i amb bona sintonia amb el conjunt natural que els envolta.

 Però per fer això han de fer un gir radical de la forma d’organització del planeta i la manera de viure que s’han inventat tots aquest segles, a mes haurien de veure que aquests mon no es exclusivament seu, ni de ningú, com tot pertany exclusivament al cosmos i no hi tenen cap dret mes que viure, respectar i cuidar el que se’ls i ha deixat com habitacle fins que arribin a la consciencia universal que totes les civilitzacions de l’univers han de tenir en conjunt.

 

 

 

Així doncs vaig marxar d’aquell anomenat “Terra” per ells amb un bri d’esperança en aquesta civilització que està arribant a un moment clau per la seva supervivència com a tal.